pondělí 29. února 2016

Několik nesouvislých poznámek z Filosofických poznámek Ludwiga Wittgensteina

Fyzika se od fenomenologie lišší tím, že chce konstatovat zákony. Fenomenologie konstatuje jen možnosti. Fenomenologie by tedy byla gramatikou popisu těch faktů, na nichž fyzika staví své teorie.  Vysvětlit znamená víc než popsat. Ale každé vysvětlení popis obsahuje.

Co Mach nazývá myšlenkovým experimentem, přirozeně žádným experimentem není. Ve svém základu je to gramatické pozorování.

Proč je filosofie tak komplikovaná? Měla by přece být zcela jednoduchá. - Filosofie rozplétá uzly, které jsme nevědomky udělali ve svém myšlení; za tímto účelem však musí provádět pohyby stejně komplikované, jako jsou tyto uzly. (...) Spletitost filosofie není spletitostí její látky, nýbrž našeho zauzleného rozumu.

Je tomu tedy tak, jako by čísla byla mrtvými výměšky živé bytosti, která je kořenem. Jako když hlemýžď vylučuje během svého života vápník a staví dál a dál svůj dům.

Žádné komentáře: