čtvrtek 16. července 2015

Nahrávky interdisciplinárního semináře

 Postupně budou přibývat záznamy ze starších přednášek Ty jsou jen se zvukem. Budu nahrávat nové na video. Některé z mých nahrávek už tam jsou. V novém školním roce přibudou další a budou snad lepší, protože už vím, co jsem udělal při nahrávání špatně (snaha nahrát najednou přednášejícího i slajdy) a pokusím se chyby neopakovat.

https://www.youtube.com/channel/UC64SzwqEMT2FlJLkEx7HDxw

středa 15. července 2015

Akceptace nových technologií pro vylepšování kognitivních schopností člověka

Sice v tom nemám prsty, ale přesto šířím. Pokud nechcete udělat profil osobnosti a spánku, pak jim pomůže alespoň vyplnění dotazníku o přístupu k technologiím a vyřešení dvou standardních a jednoho nového traťového problému.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom vás pozvali k účasti ve studii "Akceptace nových technologií pro vylepšování kognitivních schopností člověka", kterou provádí Západočeská univerzita v rámci aktuálně řešeného projektu "Naturalness in Human Cognitive Enhancement", financovaného z prostředků Norského finančního mechanismu a MŠMT. Západočeská univerzita řeší tento projekt ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví, 1. Lékařskou fakultou Karlovy univerzity a dvěma norskými partnery: University College of Gjøvik a Oslo and Akershus University. Pro přístup do studie použijte prosím tento odkaz: http://ntczcu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_bwrPlQkyrqztvkV Účastníci studie získají zdarma svůj osobnostní profil. Dále mají možnost zjistit, zda patří k večerním či ranním typům lidí, a v případě zájmu se mohou zúčastnit navazujících experimentů s tzv. smartglasses. Odpovědi respondentů studie jsou zcela anonymizovány. Za projektový tým Jan Romportl a Eva Žáčková Mezioborové aktivity NTC ZČU http://www.moa.zcu.cz/hcenat

úterý 7. července 2015

K čemu je teorie množin?

Samozřejmě, teorie množin vznikla a slouží především matematické analýze pro uchopení pojmů jako je kontinuum nebo funkce. K čemu ale může sloužit logikům nebo filosofům? Mnoha filosofům se jistě bude při následující odpovědi otevírat kudla v kapse, ale jako krátkou odpověď nefilosofovi to možná někdy použiju.

Představa, že veškeré abstraktno je záležitostí právě tohoto shledávání "jednoho v mnohém", stojí také v základě přesvědčení moderních matematiků a jimi ovlivněných filosofů, že za obecnou teorii abstraktních objektů může sloužit teorie množin (...). Je-li totiž podstatou každého abstraktního objektu "sdružení" či "splynutí" nějakých jiných ("konkrétnějších") objektů, pak k jeho zachycení potřebujeme právě to, co nám poskytuje teorie množin: totiž možnost sdružit jakékoli objekty do příslušné množiny. To by pak znamenalo, že veškeré abstraktní objekty mohou být považovány za nějaké druhy množin, vybudovatelné operací sdružování ("extrakcí společného") z nějakých výchozích primitivních objektů.
Jaroslav Peregrin – Význam a struktura

PS: Citovaná kniha je na stránkách OIKOYMENH v pdf zdarma.