pátek 16. listopadu 2012

Poe a Turek

V roce 1838 napsal Poe úvahu o tom, proč je známý automat hrající šachy podvod, tj. není to automat, ale skříň ukrývající člověka.

The Automaton does not invariably win the game. Were the machine a pure machine this would not be the case – it would always win.
Edgar Allan Poe - Maelzel's Chess-Player

Celé je to tady. Poe sice nebyl technik, ale jistě ani úplný prosťáček. Co se muselo stát s obecnou představou stroje, aby každý nahlédl nesmyslnost takovéhoto argumentu?