pondělí 25. listopadu 2013

Informace a gen

Evoluční biologové si neuvědomili, že pracují se dvěma víceméně neslučitelnými sférami – informací a látkou. (...) Tyto dvě oblasti nebudou nikdy propojeny tak, jak se to obvykle rozumí slovem „redukcionismus“. (...) Informace nemá hmotnost ani náboj, ani délku a šířku měřitelnou v milimetrech. Stejně tak v látce nenalézáme bajty. Nic na zlatě nemůžeme měřit na tolik a tolik bajtů. U zlata nehledejte redundanci, spolehlivost přenosu či jiné vlastnosti, které užíváme v souvislosti s informací. Nedostatek společných popisných znaků tak činí z hmoty a informace dvě odlišné oblasti existence, o nichž je třeba diskutovat odděleně v přiměřených pojmech. Gen je tedy balíček informace, žádný objekt. (...) Molekula DNA je médiem, není samotnou zprávou.
George C. Williams –Balíček informací

Telegrafní sloup nepochybně postrádá některé důležité vlastnosti zvířete a vykazuje některé rysy rostliny. Bylo ale pošetilé čekat, až rozkvete. Stejně tak je pošetilé ptát se, kdo koho a o čem pomocí genu informuje. Dawkins jde na to jinak:

V případě počítače vysvětluje software nejvyšší hierarchické úrovně – jako třeba Word od Microsoftu – na základě softwaru stojícího o úroveň níž, což budou procedury a podprogramy, jejichž fungování pak vysvětlíme s použitím toho, co stojí o další úroveň níže. Projdeme úrovní strojových kódů, až se dostaneme k polovodičovým čipům, a ty pak vysvětlíme pomocí fyziky. Právě tento způsob pěkně krok po kroku (...) je správným způsobem, jak by věda měla postupovat. (...) Je poctivé přiznat, že gen je abstraktní pojem. Na jedné z úrovní představuje úsek DNA.
 Richard Dawkins – Stroj na přežití

Věc jako kámen chápeme trochu jinak než věc jako dokument Wordu. Proto jeden a ten samý dokument může být na dvou počítačích. To, že počítače mají spoustu úrovní, v tom nehraje roli.