čtvrtek 28. července 2011

středa 20. července 2011

Výdobytky postmodernismu

Kryštof Kolumbus, když ve svých denících píše o domorodcích, se kterými se setkal na ostrově Haiti, konstatuje: „Zlíbí-li se Našemu Pánu, na zpáteční cestě jich vezmu šest pro Vaše Výsosti, aby se naučili mluvit.“ Tzevan Todorov k tomu poznamenává, že tohle vyjádření připadalo různým francouzským překladatelům Kolumba tak zarážející, že je všichni opravili na „aby se naučili našemu jazyku“. Todorov má však za to, že pro Kolumba nabyl jazyk, který by se od toho jeho lišil tak dramaticky, jak jazyk haitských domorodců, představitelný, takže měl potíže s uznáním, že tito lidé vůbec mají jazyk, a tudíž, že mluví.
Jaroslav Peregrin – Člověk a pravidla

Mravní naučení a paralely jsou nabíledni a je zbytečné s nimi tady obtěžovat.