neděle 25. ledna 2015

Origenes o tomtéž a o neodlišitelném

(…) Po vzplanutí veškerenstva, které již nekonečně mnohokrát nastalo a ještě nekonečně mnohokrát nastane, nastalo a nastane od počátku až do konce totéž uspořádání všeho. Nechápu však, jakým způsobem se stoici snaží odstranit absurdní důsledky této nauky, když tvrdí, že všechny periody budou od dřívějších period neodlišitelné, aby se nenarodil znovu Sókratés, nýbrž kdosi neodlišitelný od Sókrata, kdo se ožení s jakousi neodlišitelnou Xanthippou a bude obžalován od neodlišitelného Anyta a neodlišitelného Meléta. Nechápu, jak to, že svět je vždy týž, a nikoli neodlišitelný jeden od druhého, kdežto věci, které jsou v něm, nejsou tytéž, nýbrž neodlišitelné.
Origenes - Proti Kelsovi

sobota 24. ledna 2015

Morek

Přiznávám se, že jsem patřil k těm čtenářům, kteří se domnívali, že Platón mluví o nervech.

Obraťme však pozornost k jiné pasáži, ve které se dovídáme něco konkrétnějšího o přirozenosti smrtelného druhu duše. Jde o úsek 73b2-e1, které pojednává o konstituci morku. Timaios nám zde říká, že bůh - má ve skutečnosti na mysli mladé bohy - uvázal různé druhy duše do nejjemnější tělesné tkáně, jíž je morek. (…) Morek, do něhož mají být umístěny smrtelné části duše, obdržel tvar četných dlouhých a tenkých válců, jakoby lan, a že v důsledku toho je takový také tvar smrtelných částí duše. Moderní čtenář by byl nakloněn věřit, že Timaios zde hovoří o nervech, ale není tomu tak, protože nervy objevili až helénští lékaři Hérofilos a Erasistratos. Timaos zde zjevně hovoří o morku v kostech lidského těla, která podle něho plní zhruba tytéž funkce, jež bychom my dnes, podobně jako již pozdější starověcí lékaři, připsali nervům.
Filip Karfík - Co je smrtelná část duše?

úterý 20. ledna 2015

Tesla píše o svých potížích a vynálezech

V dětství jsem trpěl zvláštní chorobou. Zjevovali se mi obrazy, jež - často doprovázeny světelnými záblesky - na sebe braly podobu skutečných předmětů a mísily se s mými myšlenkami a činy. Byly to obrazy věcí a míst, které jsem před tím skutečně viděl, nikdy takové, jež jsem si vytvořil pouze ve své fantazii. (…) Vytvořil jsem si teorii, že takto se dostavují obrazy výsledkem reflexe mozku na sítnici oka v důsledku velkého vzrušení. Vím bezpečně, že se nejednalo o halucinace, jaké vznikají v nemocném a sužovaném mozku, neboť jsem přece ve všech ostatních projevech reagoval normálně, byl jsem klidný a uvolněný. (…) Pokud je mé výše uvedené vysvětlení správné, pak by mělo být možné promítnout jakýkoli představovaný výjev na obrazovku a tím jej zviditelnit. Takový pokrok by přinesl revoluci všech lidských vztahů.
Nikola Tesla - Můj životopis a moje vynálezy

Tesla zřejmě neodmítal vysvětlení, že jeho potíže mají původ v mozku, jen aby nepůsobil jako šílenec. Spíše časem dospěl k odmítání psychiky vůbec. Byla pro něj příliš esoterická.

Časem mi došlo, že jsem pouze automat vybavený schopností pohybu, který reaguje a podněty smyslových orgánů a odpovídajícím způsobem podle nich jedná. Praktickým důsledkem těchto úvah byla technika “teleautomatů”, jež je doposud v samých počátcích. Její skryté možnosti ale nakonec přeci jednoho dne vyjdou na světlo. Již dlouhé roky plánuji sestrojení automatů, které se budou řídit samy, a jsem přesvědčen, že se dají vyrobit mechanismy, jež se budou chovat tak, jako by byly nadány rozumem. Alespoň do jisté míry.
Nikola Tesla - Můj životopis a moje vynálezy

Nakonec to dopadlo úplně jinak. Svět nezměnily stroje podobné živým bytostem, ale stroje lišící se od živých bytostí tak, že už to snad ani víc nejde. I když mají něco jako oči, uši a ústa, s námi si tyto stroje povídají především pomocí klávesnice a obrazovky. Ale třeba na Teslův sen ještě dojde. Dodnes je tento sen živý.