pondělí 16. června 2014

Letní filosofická škola (v Dubu nad Moravou)

Pokud nemáte facebook nebo nevíte, že letošní letní filosofická škola má název "Idea řádu v minulosti a současnosti", nejspíš těžko najdete nějaké online informace. Tedy:

Program v PDF
Událost ve Facebooku.

pátek 13. června 2014

Milindapaňha


Příběh přesahuje 500 let a nevyhne se převtělování. Ale jde především o dialog. Kniha potěší spíš svým půvabem než filosofií. V angličtině zde: http://www.buddhanet.net/pdf_file/milinda.pdf

„Ctihodný Nágaséno, který ze dvou, když zemřou zde a jeden se má znovuzrodit v Brahmově světě a druhý v Kašmíru, je pomalejší nebo rychlejší?“
„Oba stejně, velekráli.“
„Dej mi přirovnání.“
„Kde ses, velekráli, narodil?“
„V Alexandrii, ctihodný.“
„Jak daleko je odtud Alexandrie?“
„Dvě stě jižan.“
„A jak daleko je odtud Kašmír?“
„Dvanáct jižan.“
„Pomysli nyní, velekráli, na Alexandrii.“
„Pomyslel jsem, ctihodný.“
„A nyní pomysli, velekráli, na Kašmír.“
„Též jsem pomyslel, ctihodný.“
„Nuž, na co jsi pomyslel pomaleji nebo rychleji; na Alexandrii nebo na Kašmír?“
„Bylo to stejné, ctihodný, ani pomalejší, ani rychlejší.“

(…)

„Ctihodný, milujete vy mniši své tělo? “
„Nikoli, velekráli. “
„Proč tedy o ně pečujete tak soustavně a vlídně? “
„byl jsi, velekráli, někdy zraněn v bitvě? “
„Ano, ctihodný. “
„A bylo tvé zranění vytřeno olejem, ošetřeno mastí a zavázáno jemnou látkou? “
„Ano, ctihodný. “
„ Ty jsi snad miloval své zranění, žes o ně pečoval tak soustavně a vlídně? “
„To nikoli; jen proto, aby se zhojilo. “
„A zrovna tak, velekráli, mniši nemilují své tělo, ale pečují o ně, aniž jsou k němu poutáni, neboť je nástrojem mravného žití. “
„A to jsi řekl hezky, Nágaséno. “

(…)

„Jak si člověk vzpomene na to, ctihodný Nágaséno, co minulo, co je dávno pryč?“
„Pamětí velekráli.“
„Ba ne, ctihodný Nágaséno, je to spíše vědomím, nikoli pamětí.“
„A zapomněl jsi někdy, velekráli, na něco, co jsi dříve sám učinil?“
„To ano, ctihodný.“
„A byl jsi tehdy, velekráli, bez vědomí?“
„Nikoli, ctihodný, to mi selhala paměť.“
„Proč tedy, velekráli, tvrdíš, že je to vědomím? Je to pamětí.“

(…)

„Kde sídlí rozum, ctihodný?“
„Nikde, velekráli.“
„Pak tedy není rozumu.“
„A kde sídlí vítr, velekráli?“
„Nikde, ctihodný.“
„Pak tedy není větru.“