čtvrtek 30. října 2014

Wittgenstein a buddhismus

Jak ukazuje J. Peregrin, zajímavá zmínka o Diamantové sútře se objevila v knize Beyond Analytical Philosophy (1988) od Hao Wanga, v níž autor upozorňuje na velmi zajímavou shodu mezi Diamantovou sútrou a Wittgensteinovou výzvou chápat jeho Tractatus logico-philosophicus nikoli jako soustavu tvrzní, ale pouze jako metodu, která má vést ke správnému pochopení a poté být překonána. Ten, kdo Wittgensteinovi rozumí, „musí takříkajíc odhodit žebřík, poté, co po něm vylezl“, tj. musí překonat jeho věty, aby správně uviděl svět. Tato slavná metafora bývá uváděna jako známka vlivu buddhismu na Wittgensteina. Pasáž v Diamantové sútře, s níž je tento výrok srovnáván, zní následovně: „Ti, kteří poznali Rozpravu o nauce podobnou voru, mají opustit jak dharmy, tak mnohem víc i ne-dharmy (falešné nauky).“ (...) Nedovolím si spekulovat, zda Wittgenstein toto buddhistické přirovnání opravdu znal, domnívám se však, že nejspíše ne, protože jeho přesný smysl nebyl úplně jasný ani pro některé buddhistické učence.
Jiří Holba – Diamantová sútra

čtvrtek 23. října 2014

Isisdor ze Sevilly o matematice a číslech

Asi je správné, že hudba už dávno do matematiky nepatří, ale je to škoda. Myslím, že by mě ve škole víc bavilo učit se třeba vyhledávat flažolety na strunných nástrojích než se např. učit trojčlenku (kterou nepotřebuji a asi už ani neumím).

Matematika se skládá ze čtyř oborů, totiž z aritmetiky, hudby, geometrie a astronomie. Aritmetika je nauka o počitatelném množství o sobě. Hudba je nauka, jež pojednává o číslech, která se vyskytují v tónech. Geometrie je nauka o velikosti a tvarech. Astronomie je nauka, jež pozoruje pohyby souhvězdí po nebi i veškeré podoby a polohy hvězd.
Isisdor ze Sevilly – Etimologie III.

Význam čísel se nesmí podceňovat, neboť z mnoha míst Písma svatého vysvítá, jak hluboké skrývají tajemství. Ne nadarmo se totiž praví v chválách bohu: „Všechno jsi uspořádal v míře, počtu i váze.“
 Isisdor ze Sevilly – Etimologie III.

Odejmi lidstvu počítání, a všechno zachvátí slepá nevědomost, takže nebude možno člověka odlišit od ostatních živočichů, kteří počítat neumějí.
 Isisdor ze Sevilly – Etimologie III.