pondělí 23. září 2013

Fregův obrat perspektivy podle Vojtěcha Kolmana

(...) stejně jako my pochybujeme o platnosti pravidel formální logiky, pochyboval Hume o nutnosti přírodních zákonů, které jsou podle něho založeny pouze na indukci, a tedy zvyku. Na tuto pochybnost odpověděl Kant obratem perspektivy: Přírodní zákony jsou nutné, protože je z přírody nevyčítáme, ale předepisujeme jí je. Já tvrdím, že Fregova odpověď Descartovi a Brouwerovi připomíná Kantovu odpověď Humovi, až na to, že se nyní nejedná o zákony přírody, ale matematiky.
Vojtěch Kolman – Idea, číslo, pravidlo

pondělí 2. září 2013

Jaká doba, jaké mravy!

Když se svět mění, třeba i k lepšímu, mají starší lidé pocit, že se svět ztrácí. Nářky nad tím, k čemu že vede používání iPodů, si každý najde nebo vyslechne sám. Před koncem první půle 19. století si skladatel Tomášek posteskl:

Počet klavírů je daleko větší než válů na nudle, rovněž počet pianistek je větší než počet kuchařek. Milá hudba, jež je svou povahou nejnehmotnějším darem nebes, propadla nyní úplně materialismu. 
Václav Jan Křtitel Tomášek