úterý 20. ledna 2015

Tesla píše o svých potížích a vynálezech

V dětství jsem trpěl zvláštní chorobou. Zjevovali se mi obrazy, jež - často doprovázeny světelnými záblesky - na sebe braly podobu skutečných předmětů a mísily se s mými myšlenkami a činy. Byly to obrazy věcí a míst, které jsem před tím skutečně viděl, nikdy takové, jež jsem si vytvořil pouze ve své fantazii. (…) Vytvořil jsem si teorii, že takto se dostavují obrazy výsledkem reflexe mozku na sítnici oka v důsledku velkého vzrušení. Vím bezpečně, že se nejednalo o halucinace, jaké vznikají v nemocném a sužovaném mozku, neboť jsem přece ve všech ostatních projevech reagoval normálně, byl jsem klidný a uvolněný. (…) Pokud je mé výše uvedené vysvětlení správné, pak by mělo být možné promítnout jakýkoli představovaný výjev na obrazovku a tím jej zviditelnit. Takový pokrok by přinesl revoluci všech lidských vztahů.
Nikola Tesla - Můj životopis a moje vynálezy

Tesla zřejmě neodmítal vysvětlení, že jeho potíže mají původ v mozku, jen aby nepůsobil jako šílenec. Spíše časem dospěl k odmítání psychiky vůbec. Byla pro něj příliš esoterická.

Časem mi došlo, že jsem pouze automat vybavený schopností pohybu, který reaguje a podněty smyslových orgánů a odpovídajícím způsobem podle nich jedná. Praktickým důsledkem těchto úvah byla technika “teleautomatů”, jež je doposud v samých počátcích. Její skryté možnosti ale nakonec přeci jednoho dne vyjdou na světlo. Již dlouhé roky plánuji sestrojení automatů, které se budou řídit samy, a jsem přesvědčen, že se dají vyrobit mechanismy, jež se budou chovat tak, jako by byly nadány rozumem. Alespoň do jisté míry.
Nikola Tesla - Můj životopis a moje vynálezy

Nakonec to dopadlo úplně jinak. Svět nezměnily stroje podobné živým bytostem, ale stroje lišící se od živých bytostí tak, že už to snad ani víc nejde. I když mají něco jako oči, uši a ústa, s námi si tyto stroje povídají především pomocí klávesnice a obrazovky. Ale třeba na Teslův sen ještě dojde. Dodnes je tento sen živý.

Žádné komentáře: