sobota 24. ledna 2015

Morek

Přiznávám se, že jsem patřil k těm čtenářům, kteří se domnívali, že Platón mluví o nervech.

Obraťme však pozornost k jiné pasáži, ve které se dovídáme něco konkrétnějšího o přirozenosti smrtelného druhu duše. Jde o úsek 73b2-e1, které pojednává o konstituci morku. Timaios nám zde říká, že bůh - má ve skutečnosti na mysli mladé bohy - uvázal různé druhy duše do nejjemnější tělesné tkáně, jíž je morek. (…) Morek, do něhož mají být umístěny smrtelné části duše, obdržel tvar četných dlouhých a tenkých válců, jakoby lan, a že v důsledku toho je takový také tvar smrtelných částí duše. Moderní čtenář by byl nakloněn věřit, že Timaios zde hovoří o nervech, ale není tomu tak, protože nervy objevili až helénští lékaři Hérofilos a Erasistratos. Timaos zde zjevně hovoří o morku v kostech lidského těla, která podle něho plní zhruba tytéž funkce, jež bychom my dnes, podobně jako již pozdější starověcí lékaři, připsali nervům.
Filip Karfík - Co je smrtelná část duše?

Žádné komentáře: