pondělí 23. září 2013

Fregův obrat perspektivy podle Vojtěcha Kolmana

(...) stejně jako my pochybujeme o platnosti pravidel formální logiky, pochyboval Hume o nutnosti přírodních zákonů, které jsou podle něho založeny pouze na indukci, a tedy zvyku. Na tuto pochybnost odpověděl Kant obratem perspektivy: Přírodní zákony jsou nutné, protože je z přírody nevyčítáme, ale předepisujeme jí je. Já tvrdím, že Fregova odpověď Descartovi a Brouwerovi připomíná Kantovu odpověď Humovi, až na to, že se nyní nejedná o zákony přírody, ale matematiky.
Vojtěch Kolman – Idea, číslo, pravidlo

Žádné komentáře: