pondělí 2. září 2013

Jaká doba, jaké mravy!

Když se svět mění, třeba i k lepšímu, mají starší lidé pocit, že se svět ztrácí. Nářky nad tím, k čemu že vede používání iPodů, si každý najde nebo vyslechne sám. Před koncem první půle 19. století si skladatel Tomášek posteskl:

Počet klavírů je daleko větší než válů na nudle, rovněž počet pianistek je větší než počet kuchařek. Milá hudba, jež je svou povahou nejnehmotnějším darem nebes, propadla nyní úplně materialismu. 
Václav Jan Křtitel Tomášek

Žádné komentáře: