úterý 23. dubna 2013

O modelování neuronů

Tento příspěvek není o neuronových sítích umělých, ale je o přírodních. Kdo se pokusil o matematický model neuronu ví, že se při tom vrší otázky, na které není často dobrá odpověď. Kolik má neuron intracelulární tekutiny? Kolik má k dispozici extracelulární tekutiny? Jak přesně pumpuje sodíkodraslíková pumpa? Je neuron spíš jako pružný měch nebo jako pevný sud? Co dělají všechny ty glie, které čmuchají okolo? Jak teče tekutina štěrbinou? A je v těch velikostech ještě vůbec tekutá? A jaké jsou vůbec ty velikosti? ... Knih s odpověďmi na tyto otázky není dost. Jedna taková kniha je dostupná online: Theoretical Neuroscience Computational and Mathematical Modeling of Neural Systems.

Žádné komentáře: