středa 3. dubna 2013

Jirásek o jedné spiklenecké teorii

Tahle teorie je asi obecně známá a tohle podání znají všichni, kdo přečetli F. L. Věka alespoň na začátek druhého dílu.

"Zrušil robotu (...) Škoda že zemřel." (...)
"Nevěřte! To není pravda! Císař neumřel. Je živ, ale odvezli ho, pryč ho odvezli."
(...) Napjatě naslouchal jeho výkladu jako žádný z okolostojících, a když staroch udal nejasně a obrazně příčinu, proč prý císaře Josefa zavezli, dotkl se sedlákova ramene a optal se, odkud je.
"Z Poděbradská," odvětil staroch, nadzvedaje svou beranici na pozdrav neznámému pánovi.
"Pojďte se mnou; vidíte, tamhle –," a pán ukázal na policejního strážníka, jenž v plášti a v gamaších, maje šavli na řemeni přes
rameno zavěšenou a v ruce hůl s třapcem, blížil se směrem od Uhelného trhu.
"Měl byste oplétání, že tu na ulici kážete."
"Mluvím pravdu, jemnostpane–"

Alois Jirásek - F. L. Věk

Žádné komentáře: