pondělí 1. září 2014

Konrad Lorenz o konečné a účinné příčině

Že zodpovězením otázky „nač?“ se otázka po příčinách nestane zbytečnou (…). Na primitivním přirovnání ukáži, jak málo se obě otázky navzájem vylučují. Jedu ve svém starém autě na venkov, neboť mám ve vzdáleném městě přednášku, což je vlastním účelem mé cesty. Během jízdy rozjímám o účelnosti – „finalitě“ – svého auta a jeho konstrukce a mám radost, jak dobře slouží cílům mé cesty. Náhle motor několikrát zakašle a zůstane stát. V tom okamžiku je mi bohužel jasné, že účel mé cesty nevrátí mému autu jeho pojízdnost. Jeho nesporná účelnost „neodpovídá za zpoždění“. Udělám tedy dobře, když se nejprve soustředím výhradně na přirozené příčiny jeho provozu a vypátrám, na kterém místě byl jejich řetěz tak nemile porušen.
Konrad Lorenz – Takzvané zlo

Žádné komentáře: