čtvrtek 14. srpna 2014

Jaká doba, jaké mravy!

Následující text bych mohl citovat jako ukázku moudrosti předků a varování pro současnost. To přenechám jiným. Cituji to jako ukázku toho, že některé stezky jsou asi nesmrtelné.

Jakmile začalo být bohactví lidem ke cti a sláva, moc a vliv se stali jeho průvodci, začala chřadnout mužnost, chudoba se stala hanbou a na poctivost se začalo pohlížet jako na vyzývavou škodolibost. Bohactví zaplavilo mládež marnotratností, lakotou a pýchou, občané začali krást, plýtvat, svého si necenili, cizí by rádi. Ztratili ostych a čest, ztratili i úctu k bohům, odmítali každou povinnost a každé omezení. Stojí za to si připomenou domy a venkovská sídla, vystavěná do velikosti celých měst, a srovnat je s chrámy bohů, které postavili naši zbožní předkové. Ti zdobili své chámy zbožností a domy slávou.
Gaius Sallus Tius Crispus - Catilinovo spiknutí

Žádné komentáře: