pondělí 12. srpna 2013

Z deníku Wěnceslawa Metelky

Jan Keller má rád myšlenku, že si v nové době budou lidé své zaměstnání kupovat. Ať už jsou jeho myšlenky zcestné nebo ne, bývalo to tak. Nebylo zas tak podivné deset let nebo i déle čekat na placené místo a pracovat jen za mizerný byt a skromnou stravu. Mluvím o 19. století. Nic aktuálního.

Školství chtěj vynést až k oblakům a přitom také chtějí, aby učitel a jeho pomocník byly živi větrem severním. Učitel by měl být jako pták. Každý rok aby na něm narostlo šatstvo, pěkný kabát a kalhoty. (…) Zatracený svět! Bude šest let, co mu zadarmo sloužím, jen pouze za stravu, a uznání žádné? Čím učenější člověk, tím nelidštější, a uznání nemají ani za pazdero. Kdybych snad 200 zlatých konvenční mince jemu do ruky strčil, tak bych mohl u něho rok sedět. Ale ne! Od školy pryč a chléb jiný hledat. Peníze, ženin přínos a můj dohromady, a koupím sobě chaloupku, v které živ budu jako kníže. Dobře máte. Dokonalé učitelské pomocníky pusťte od školy a darebáky najímejte!
Wěnceslaw Metelka – Porůzné myšlenky

Žádné komentáře: