úterý 6. srpna 2013

Jung o logice a matematicePři této příležitosti si neodpustím poukázat na nesprávné názory, které alespoň dříve převládaly v posuzování matematického nadání. Předpokládalo se například, že schopnost logického a abstraktního myšlení se takříkajíc ztělesňuje v matematice, a proto se matematika považovala za nejlepší školu logického myšlení. Matematické nadání však - stejně jako s ním biologicky příbuzné nadání hudební - je schopnost, která není identická ani s logikou, ani s intelektem, nýbrž pouze logiky a intelektu používá, stejně jako filozofie a věda vůbec. Tak jako může být člověk muzikální bez špetky intelektu, tak se můžeme setkat s pozoruhodným počtářským nadáním dokonce u imbecilů. Smysl pro matematiku se dá do hlavy nalévat právě tak málo jako smysl pro hudbu. Jedná se totiž o specifické nadání.
Carl Gustav Jung - Nadaný

2 komentáře:

Vita řekl(a)...

Ztotožňovat "matematické nadání" s "počtářským nadáním" se mi jeví jako nepochopení toho, co vlastně matematika je. Čistá matematika je vrcholem abstraktního a logického myšlení a takzvané "počty" se maximálně mohou zvát její miniaturní podmnožinou...

Giovanni řekl(a)...

Přesně tak. Jung je zde dost ledabylý. Omlouvá ho snad jen to, že míní matematiku základní školy. Mě ale více vadí jeho tvrzení, že matematika logiku "jen používá". Já tady češtinu jen používám. Stejně tak bych bez újmy mohl používat maďarštinu nebo korejštinu (kdybych to uměl). Ale matematika nemůže místo sylogismů používat trocheje nebo spolehnout jen na metafory. Logika, ať jakkoli formální nebo neformální, má v matematice tak zásadní postavení, že pokud se někdo nenaučí této logice, nenaučí se ze skutečné matematiky nic.