čtvrtek 11. prosince 2014

Le Goff o použití matematiky v práci historiků

Následující názor může dnes někomu připadat přepjatý, ale je třeba mít na paměti, že byl napsán v době, kdy čas, jaký běžně tráví prací s počítačem běžný humanitní vědec, by byl pokládán za čas, který takto může trávit jen beznadějný počítačový šílenec.

Dějiny jsou dnes a stále více budou umění manipulace s čísly a kvantifikací. Středověk je vůči tomuto kvantitativnímu náporu poměrně imunní. Počty byly dlouho neznámé, a tak číslo chápal pouze jako symbol nebo tabu. Je dobře, že statistik, křivek a grafů v pracích mediavelistů přibývá a že tvor jménem počítač může, jako Leviathan na gotických tympanonech, stravovat stále větší porce středověkých souborů a programů, které si však na rozdíl do Leviathana vytváří sám ze svých hlubokých zdrojů, aby poskytl badateli co možná nejpevnější základy co možná nejreálnějšího středověku. Historik ale nesmí zapomínat, že zatím drží v rukou jen mrtvé tělo a že bude ještě potřebovat “křísitele”. (…) Je-li správné, abychom aplikovali na práci s minulostí poslední výstřelky vědy, potom mediavelista musí umět odstranit ona lešení, ony pomocné konstrukce čísel a odhalit středověk “ve své nahotě”, přibližný a masivní, protože hrozí, že bude-li příliš počítat a přisoudí-li tak Kainovu pokolení ďábelský vynález měr a vah, dopustí se hříchu proti Bohu.
Jacques Le Goff - Za jiný středověk

Žádné komentáře: