čtvrtek 15. prosince 2011

Mýtus o slunci a Platónova úsečka

Citát z Platónovy Ústavy v pdf zde.

https://docs.google.com/open?id=0B3pp9Xdhjj-sZGRmYjFhMjEtNGVlMy00ZmU2LTk5MmItYzRmZTQwYmVmODNi

Věc je snad dostatečně známá, a tak jen o sázení paralelních zrcadlových textů (facing pages) v latexu. Možností je víc, já to dělám takto:


\documentclass[a4paper, 12pt]{book}
\usepackage{a4wide, ledmac, ledpar, hyperref, etex}
\usepackage[czech, greek, english, german]{babel}
\usepackage[utf8x]{inputenc}
\usepackage[symbol]{footmisc}

\hypersetup{
  bookmarks=true,     % show bookmarks bar?
  unicode=false,     % non-Latin characters in Acrobat’s bookmarks
  pdftoolbar=true,    % show Acrobat’s toolbar?
  pdfmenubar=true,    % show Acrobat’s menu?
  pdffitwindow=false,   % window fit to page when opened
  pdfstartview={FitH},  % fits the width of the page to the window
  pdftitle={Ústava},  % title
  pdfauthor={Platón},   % author
  pdfsubject={},  % subject of the document
  pdfcreator={},  % creator of the document
  pdfproducer={}, % producer of the document
  pdfkeywords={}, % list of keywords
  pdfnewwindow=true,   % links in new window
  colorlinks=true,    % false: boxed links; true: colored links
  linkcolor=blue,     % color of internal links
  citecolor=green,    % color of links to bibliography
  filecolor=magenta,   % color of file links
  urlcolor=cyan      % color of external links
}

\maxchunks{300}

\begin{document}

\selectlanguage{czech}

\pagestyle{myheadings}
\markboth{\footnotesize{Platón}}{\footnotesize{Ústava}}

\renewcommand{\mp}[1]{\ledsidenote{#1}}

\begin{pages}
\renewcommand{\Rlineflag}{*}

\begin{Leftside}
\beginnumbering{}
\selectlanguage{greek}
\input{platon-ustava-509-511-gr.tex}
\end{Leftside}

\begin{Rightside}
\beginnumbering{}
\selectlanguage{czech}
\input{platon-ustava-509-511-cz.tex}
\end{Rightside}

\Pages

\end{pages}

\end{document}

Z psychohygienických důvodů mám samotný text ve dvou různých souborech. V každém souboru jsou odstavce, přižemž každý odstavec začíná řádkou s příkazem \pstart končí řádkou \pend. Může to vypadat takto:


\pstart
This is the first paragraph.
\pend
\pstart
This is the second paragraph.
\pend

A druhý soubor:


\pstart
Toto je první odstavec.
\pend
\pstart
Toto je druhý odstavec.
\pend

Kódování UTF8 je pochopitelně jen kvůli řečtině. Pokud by takto někdo chtěl sázet poznámky pod čarou nebo nedej Bože rovnice, musel by pár věcí dodělat. V případě potřeby poradím. Připraveno je jen makro \mp, což je makro pro marginpar. Při sazbě je třeba extrémní trpělivost. Dokázal by takto někdo udělat celou Ústavu?

Žádné komentáře: