pondělí 27. června 2011

Dawkins o apriorním

My own feeling, to the contrary, would have been an automatic, deep suspicion of any line of reasoning that reached such a significant conclusion without feeding in a single piece of data from the real world. Perhaps that indicates no more than that I am a scientist rather than a philosopher.
Richard Dawkins - The God Delusion

Kdyby bylo naopak na mně, já bych jakékoli úvahy, které dojdou k tak závažnému závěru bez jediného data z reálného světa, automaticky hluboce podezíral. Možná to svědčí jen o tom, že já jsem vědec, ne filozof.
Richard Dawkins - Boží blud

Mohlo by se zdát, že Dawkins touto větou otevírá diskusi nebo alespoň monolog o tomto tématu. Třeba o tom, jestli je ochoten toto své hluboké podezření obrátit i proti vědě. Ale nic neotevítá. Škoda.

Žádné komentáře: